Arbeten vid Ånäsvägen påverkar tågtrafiken

Foto: Trafikverket

Ett spontarbete vid Ånäsvägen kommer att påverka tågtrafiken, gående och cyklister.

Den 26 mars inleds nästa etapp av förberedande arbeten inför bygget av Olskroken planskildhet. Etappen består av spontarbeten vid Ånäsvägen, som kommer att utföras dygnet runt mellan den 26 mars och 2 april, samt 13-15 april, i närheten av järnvägs- och spårvägsområdet. 

Se rödmarkerat arbetsområde nedan:

Arbetet påverkar fjärrtågtrafiken, pendel- och regiontågstrafiken samt spårvägstrafiken i området. Ersättningstrafik sätts in under arbetsperioden. Kontakta din operatör för mer information. 

Innan arbetet kan sättas i gång måste delar av gång- och cykelvägen på Ånäsvägen ledas om. Gående och cyklister hänvisas via Stockholmsgatan för att nå Gamlestadsvägen. Enligt planerna ska omledningen ligga kvar i cirka åtta månader. 

Prenumerera på Veckans trafik

Nyhetsbrevet med trafikstörningar som kan vara bra att känna till för dig som är trafikant i Göteborg. Din e-postadress sparas, men enbart för utskick från Trafiken.nu.