Trafiken i Centralenområdet har varit extra besvärlig den senaste tiden. För att lätta på trycket öppnas nu en ny påfart mot E45 österut.

Ingen som rört sig i trafiken kring Centralenområdet, på Kruthusgatan och vid Nils Ericsonsterminalen under den senaste veckan har undgått alla eftermiddagsköer.

En åtgärd sätts nu in för att förbättra den besvärliga situationen.

Ny påfart till E45
Från och med fredagen den 21 december klockan 07:00 är Bergslagsgatan öster om Centralen öppen för trafik österut. Dessutom har en ny påfart öppnats upp från Partihandelsgatan mot E45 österut.

Detta betyder att du som kommer körande med bil från Centralen och ska mot E45 och vidare mot Gullbergsmotet nu kan köra ut direkt på E45 via Bergslagsgatan och den nya påfarten.

Se karta nedan:
bergslagsgatan_1220_karta_liten.JPG

Två vägar istället för en
Detta innebär i sin tur att trafiken som kommer från Centralen och ska österut mot Gullbergsmotet inte längre bara har Kruthusgatan att köra på. Nu får trafikanterna dessutom en andra väg bort mot Gullbergsmotet – en väg som dessutom är både kortare och mer direkt.

I samband med att Bergslagsgatan nu öppnas upp stängs den befintliga anslutningen från Kruthusgatan mot Bergslagsgatan. Trafiken på Kruthusgatan mot Centralen leds istället om via gamla Nils Ericsonsterminalen 2 och vidare till Bergslagsrondellen.

Vidare gäller att byggnationen av Gullbergsvassgatan pågår och att det ännu är oklart när den kan komma att öppnas. 

Flera orsaker
Den exakta orsaken till de långa eftermiddagsköerna under den senaste vecken är ännu inte helt fastställd. Sannolikt är orsaken en kombination av att det pågår flera vägarbeten i området och att Götatunnelns enkelriktning avslutades måndagen den 17 december. Detta har bland annat skapat ett extra tryck på E45 österut förbi Falutorget, vilket i sin tur orsakat köer i Centralenområdet.