Söndagen den 29 april invigs Kungälvs nya resecentrum. Läs mer om vad det innebär för dig som kollektivtrafikant.

Byggnationen av Kungälv Resecentrum har pågått sedan 2016 och på söndag den 29 april är det dags för officiell invigning. 

Regionalt och lokalt
Det nya resecentrumet syftar till att koppla ihop den regionala busstrafiken med den lokala kollektivtrafiken i Kungälv och är strategiskt placerat vid Kongahällagatan nära E6. Därmed ligger det också i nära anslutning till det bostadsområde och köpcentrum som byggs strax intill. 

Samtidigt som det nya resecentrumet tas i bruk stängs Kungälvs gamla busstation på Uddevallavägen i centrala Kungälv. 

– Det nya resecentrumet blir ett stort lyft för våra kunder. Vi räknar med att uppemot 6 000 resenärer kommer att passera resecentrum dagligen och förhoppningen är att antalet resenärer ska öka, säger Stefan Ekman, infrastrukturchef på Västtrafik, i ett pressmeddelande.

Tio hållplatslägen
Resecentrumet har tio hållplatslägen dit busslinjerna 2, 37, 306, 308, 309, 319, 320, 355, 401, 422, Grön express och Marstrandsexpressen kommer att köra. 

Vidare stannar några av linjerna, 310, 311, 810, 841, Grön express, Marstrands-, Orust-, Stenungsund- och Tjörnexpressen vid hållplatserna Kungälv Resecentrum och Kungälv Resecentrum Västra strax nedanför resecentrumet vid E6:an.