Underhållsarbetet på Älvsborgsbron förlängs till 20 november.

Arbetet med att renovera Älvsborgsbron under 2017 är igång sedan 1 april och nu förlängs arbetet till den 20 november.

Under perioden 1 april till 20 november kommer ett körfält att vara stängt för arbetet på brons västra sida ut mot havet. Med fem körfält öppna över bron kommer ett körfält att användas som reversibelt. Riktningen med mest trafik kommer därför att ha tre körfält öppet, mot Hisingen på morgonen och mot centrum på eftermiddagen. Notera att hastighetsgränsen 50 km/h gäller på delar av bron under arbetsperioden.

Gång- och cykelbanan dubbelriktas fram till den 20 november på den östra sidan, närmast centrum. Samtliga trafikanter på gång- och cykelbanan uppmanas att visa hänsyn samt anpassa avstånd och hastighet till varandra.

Semesteravstängning väntar 
Under semesterveckorna 29-31, det vill säga från och med den 16 juli till den 6 augusti, stängs två av körfälten på brons västra sida av dygnet runt. Under denna period kommer trafiken i respektive riktning från och till Hisingen att ha tillgång till två körfält vardera. Omläggningen av trafiken i samband med denna avstängning inleds klockan 21.00 den 16 juli och avslutas klockan 05.00 den 7 juli.

Under denna avstängning kommer bland annat de så kallade fingerskarvarna på gång- och cykelbanan på brons västra sida att bytas ut.