Hållplatsarbetet vid Svingeln fortsätter som planerat. Framkomligheten begränsas nu ytterligare till följd av indragna körfält.

Det omfattande arbetet med att bygga ihop hållplatserna vid Svingeln pågår enligt planerna. Under oktober utförs arbeten med spårvägens kontaktledningsstolpar, ett arbete som sker nattetid för att minimera störningar i kollektivtrafiken och som inte väntas medföra något buller.

Som tidigare rapporterats kommer framkomligheten för biltrafiken att vara något begränsad under hösten. Sedan den 9 oktober samsas bilar och bussar i ett körfält i båda riktningarna genom området. Det betyder alltså att framkomligheten begränsas ytterligare.

Enligt tidsplanen kommer busshållplatserna att tas i bruk i december 2017 och spårvagnshållplatserna under 2018. Arbetet i sin helhet beräknas vara färdigt våren 2019.