Svingeln ska bli en ny samlad knutpunkt för kollektivtrafikresenärer - med fler hållplatslägen och enklare byten mellan buss och spårvagn.

Nu startar arbetet med att bygga ihop hållplatsen Svingeln. Ett arbete som görs i etapper. Första etappen startar måndag 4 september med flytt av hållplatserna.

Under det arbetet kommer gående och cyklister att ledas förbi arbetsområdet. Kollektivtrafiken fungerar som vanligt med vissa förändringar av hållplatslägen. Busshållplatsen för busstrafik mot centrum flyttas en liten bit västerut mot Friggagatan, se karta. Framkomligheten för biltrafiken kommer att vara något begränsad under hösten. Kartan nedan visar aktuella trafikomläggningar.

Klicka på kartan för större bild:

Under arbetets gång kan det bli aktuellt med avstängningar för biltrafik på Friggagatan och från centrum. Håll dig därför uppdaterad på Trafiken.nu för mer information om avstängningar under kortare perioder.

De nya busshållplatserna väntas tas i bruk i december 2017 och de nya spårvagnshållplatserna under 2018. Arbetet i sin helhet beräknas vara färdigt våren 2019.