Vägtrafik, pågående händelse

Bergslagsstigen Villa Elfhög i Trollhättans kommun, i båda riktningar

Vägarbete · Byggnation av området. Berör trafik till Villa Elfhög, dessa hänvisas till Kanotklubbens parkering, öster om järnvägen. Gång- och cykelbanan är avstängd utmed spåret/järnvägen. Hänvisas på plats en omledning via Folkets park Hjulkvarnelund. Alternativ framkomlighet för gående och cyklister: Stridsbergsbron eller söder om Arena Älvhögsborg/Kanaltorget.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2024-04-17 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2024-05-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2024-04-16 kl. 15:33
Källa:Trollhättans stad