Vägtrafik, pågående händelse

Väg 535 från Cirkulationsplats Timmerslätt till Kommungräns Härryda / Partille båda riktningarna

Vägarbete · Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägbanan.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2024-04-08 kl. 06:50
Beräknas pågå till 2026-03-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2024-05-14 kl. 07:48
Källa:Trafik Göteborg