Vägtrafik, pågående händelse

Väg 649 från Stenungsundsmotet (91) till Grössbacke båda riktningarna

Vägarbete · Vägen avstängd på grund av raset på E6. Oklart när denna sträcka öppnar igen.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2023-10-01 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2024-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2024-05-13 kl. 08:42
Källa:Trafik Göteborg