Gång- och cykeltrafik

Tunnlandsgatan, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbetet är vilande.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2024-03-08 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2024-05-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2024-04-03 kl. 08:33
Källa:Göteborgs Stad