Gång- och cykeltrafik

Gårdavägen, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2024-02-20 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2024-05-09 kl. 16:00

Uppdaterad:2024-04-19 kl. 09:18
Källa:Göteborgs Stad