Vägtrafik, pågående händelse

Bifrostgatan vid Bifrostrondellen, i båda riktningar

Vägarbete · Ledningsarbeten och byggarbeten med nya fastigheter med in- och utfarter för byggtrafik. Ett körfält avstängt och trafiken styrs med tillfälliga trafikljus. Övergångsställe flyttas österut. Startdatum kan justeras.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2024-02-12 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2024-05-30 kl. 17:00

Uppdaterad:2024-02-08 kl. 13:50
Källa:Mölndals stad