Gång- och cykeltrafik

Smörslottsgatan, Övrigt – ej schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, ingen omledning

Startar tidigast 2023-12-18 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2024-11-07 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-12-15 kl. 13:35
Källa:Göteborgs Stad