Vägtrafik, pågående händelse

Stenbordsvägen i Mariestads kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Avstängningen av Stenbordsvägen gäller sträckan Slussvägen – Snipvägen. Avstängningen av Stenbordsvägen gäller för motorfordonstrafik och motiveras utifrån trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter framför allt under turistsäsongen. Avstängningen av Stenbordsvägen påverkar starkt framkomligheten för turistbussar som hade sina parkeringsplatser på Snipvägen via Stenbordsvägen. Turistbussar har möjligheten att släppa på och av sina passagerare på den gamla rastplatsen i centrala Sjötorp. Parkering i Sjötorp hänvisas tillfälligt alla turistbussar till f.d. bandyplanen via Isbanevägen. På den gamla bandyplanen får man parkera tillfälligt tills det blir dags att hämta och lämna sina passagerare i centrala Sjötorp.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2023-06-29 kl. 10:51
Beräknas pågå till 2025-12-29 kl. 10:51

Uppdaterad:2023-06-29 kl. 11:09
Källa:Mariestads kommun