Gång- och cykeltrafik

Smörslottsgatan, Speciella projekt (TKs)

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2023-06-01 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2024-04-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-03-14 kl. 15:01
Källa:Göteborgs Stad