Vägtrafik, pågående händelse

Danska vägen i Ale kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Danska vägen helt avstängd för genomfart, följ hänvisningspilar för alternativ väg. Gång & cykelbanan kommer vara öppen hela tiden som ligger intill Danska vägen.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2023-05-08 kl. 06:44
Beräknas pågå till 2024-09-30 kl. 06:44

Uppdaterad:2023-04-27 kl. 06:49
Källa:Ale kommun