Vägtrafik, pågående händelse

Rödjanvägen i Mariestads kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · På grund av nedsatt trafiksäkerhet för alla trafikanter på Rödjanvägen stängs vägen av tillfälligt.

Rödjanvägen stängs av efter en riskbedömning där tunga och bredda byggtransporter kommer att trafikera denna kurviga och smala vägen i samband med byggandet av anstalten Rödjan. Gäller genomfartstrafik mellan Gummerstadsvägen och Åsenvägen


Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2023-03-13 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2025-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-06-29 kl. 12:24
Källa:Mariestads kommun