Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1698 från Aplaredsmotet till Målsryd båda riktningarna

Vägarbete · På grund av broskada är bärigheten sänkt på denna väg. Bruttovikt 6 ton. Tung trafik omleds vial väg 27, 1670. Följ orange vägvisning.

Tillfälliga begränsningar:
Bruttovikt 6 ton

Giltig från 2023-02-14 kl. 14:49
Beräknas pågå till 2024-08-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-15 kl. 18:02
Källa:Trafik Göteborg