Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1698 från Aplaredsmotet till Målsryd båda riktningarna

Vägarbete · På grund av broskada är bärigheten sänkt på denna väg. Bruttovikt 6 ton. Följ orange vägvisning.

Tillfälliga begränsningar:
Bruttovikt 6 ton
Omledning: Tung trafik omleds via väg 27, 1670.

Giltig från 2023-02-14 kl. 14:49
Beräknas pågå till 2024-08-31 kl. 16:00

Uppdaterad:Idag kl. 08:58
Källa:Trafik Göteborg