Vägtrafik, pågående händelse

Mölndals bro i Mölndals stad, i båda riktningar.

Vägarbete · Husbyggnation som tar ett körfält i västergående riktning samt trottoar i anspråk.

Gående hänvisas till södra sidan av Mölndals bro

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-05-30 kl. 09:23
Beräknas pågå till 2022-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2022-05-30 kl. 09:31
Källa:Mölndals stad