Vägtrafik, pågående händelse

Mölndals bro i Mölndals stad, i båda riktningar

Vägarbete · Husbyggnation som tar ett körfält i västergående riktning samt trottoar i anspråk. Gående hänvisas till södra sidan av Mölndals bro

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-05-30 kl. 09:23
Beräknas pågå till 2024-08-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2024-02-22 kl. 13:36
Källa:Mölndals stad