Tillgänglighet för Trafiken.nu

Trafikverket, Göteborgs Stad och Västtrafik står bakom de här apparna. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda apparna. Den här sidan beskriver hur Trafiken.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängliga är apparna?

Vi har några kända brister i tillgängligheten för de här apparna utifrån gällande lagkrav. Dessa listas under rubriken Kända brister längre ner på sidan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av apparna?

Om du behöver innehåll från Trafiken.nu-apparna som inte är tillgängligt för dig hänvisar vi dig i första hand till att använda webbplatsen. För tillgång till innehåll i appen som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du använda kontaktformuläret längst ner på sidan.

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Använd kontaktformuläret längst ner på sidan för att rapportera ett problem med tillgängligheten i apparna.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om apparnas tillgänglighet

Apparna uppfyller till stor del lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kända brister

Vi har kända tillgänglighetsbrister i apparna. Nedan listas dessa:

Bevakningsområden

Det saknas textalternativ eller uppläsning för vilket område som är ritat i bevakningsvyn.

Det är inte möjligt att rita ett bevakningsområde genom diktering. 

Landskapsläge

Meny och dess undersidor är ej tillgängliga i landskapsläget. Alla menyer är inaktiverade i landskapsläge av trafiksäkerhetsskäl.

Externa inmatningsverktyg

Apparna har inte testats med externa inmatningsverktyg.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Kartor som inte är avsedda för navigation är undantagna. Inga kartor i apparna är avsedda för navigation.

Hur vi har testat apparna

KnowIT har gjort en oberoende granskning av tillgängligheten för apparna.

Senaste bedömningen gjordes den 1 september 2020 och är godkänd av samverkande parter. Funna brister har åtgärdats enligt granskarens förslag.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 juni 2021.

Att kontakta en offentlig organisation

Observera att ditt meddelande kan komma att diarieföras hos Göteborgs Stad, Västtrafik eller Trafikverket. För information om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter se här.