Denna sida beskriver hur data samlas in och används i Trafiken.nu Göteborg-appen.

Tre typer av data samlas in från användare av Trafiken.nu Göteborg-appen.

  • Firebase-token: Skapas när appen öppnas första gången och används för att skicka pushnotis med Viktig trafikinformation till alla användare.
  • Enhets-ID: Sparas när en användare skapar en bevakning i appen. Tillsammans med Firebase-token används informationen för att hålla reda på vilken användare som har skapat en viss bevakning och för att veta vilken telefon pushnotiser ska skickas till.
  • Analysdata: Anonymiserad analysdata skickas till analystjänsten Matomo och insamlad data hjälper oss att förstå vilka funktioner i appen som används mest. Det gör att vi kan fortsätta utveckla appen efter användarnas behov.

Firebase-token och enhets-ID tas bort från bakomliggande system efter att appen avinstalleras. 

Kontakt för integritetsfrågor

Appen är utvecklad av Precio Fishbone på uppdrag av Trafikverket, Göteborgs stad och Västtrafik. Appen är utgiven av Göteborgs stad.

För att komma i kontakt med utgivaren, skicka e-post till goteborg@trafiken.nu.