Körvägen till Centralens parkering ändras

Kruthusgatan · Den 4-19 april gäller en annan, något längre, körväg till och från Centralens parkering. Tänk på detta om du ska hämta eller lämna någon vid tåget eller bussen.

På grund av byggnationen av Västlänken stängs Kruthuslänken mellan Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan från den 4 april till senast den 19 april.

Länk till karta hittar du under rubriken "Mer information".

Detta kommer framförallt att påverka fordonstrafiken som ska till och från Centralens parkering eller någon av fastigheterna längs Kruthusgatan. Omledningen blir en omväg via Falutorgslänken, så räkna med att resan tar något längre tid än vanligt. Detta är särskilt viktigt att tänka på om du ska lämna eller hämta någon vid tåget eller bussen.

Gång- och cykeltrafiken påverkas inte utan kommer fram som vanligt.