Nytt datum: Bygge av pendlingscykelbana fortsätter

Hisingen · Bygget av en pendlingscykelbana på Hisingen mellan Rambergsvallen och Vågmästareplatsen har skjutits fram till den 1 april.

På Hisingen pågår sedan några år tillbaka arbetet med att bygga en ny pendlingscykelbana mellan Bräckemotet och Backaplan, via Hjalmar Brantingsgatan. För cyklisterna innebär detta en bredare, rakare och jämnare väg, där gång- och cykeltrafiken separeras från varandra.

Gata stängs permanent

Nu är det dags för sträckan Rambergsvallen-Vågmästareplatsen. Planen var att arbetet skulle ha startat den 18 mars men har skjutits fram till den 1 april. Detta kommer att påverka trafiken på olika sätt beroende på vilken sträcka det handlar om.

På sträckan Vågmästareplatsen-Wieselgrensplatsen ska lokalgatan – som går parallellt med Hjalmar Brantingsgatan – bli pendlingscykelbana och stängs permanent för biltrafik. Arbetet startar från Wieselgrensplatsen och fortsätter successivt mot Vågmästareplatsen. Biltrafiken hänvisas till Långängen.

Länk till karta finns under rubriken "Mer information".

Cyklister leds om

Cyklister som ska passera området hänvisas till Virvelvindsgatan medan gående kan ta sig förbi arbetsområdet.

Under vissa perioder kan även biltrafiken på Hjalmar Brantingsgatan påverkas och mellan den 22 april och 31 maj flyttas busshållplatsen Vågmästareplatsen vid Godemansgatan en bit västerut. Detta beror på att hållplatsen ska byggas om. Sök din resa i appen Västtrafik To Go.

Denna etapp väntas pågå till oktober.

Väg stängs i båda riktningar

På sträckan Rambergsvallen-Wieselgrensplatsen stängs Munkedalsgatan i båda riktningar och bilister får välja alternativ väg. Gång- och cykeltrafiken kommer fram förbi arbetsområdet. Denna avstängning väntas pågå till juli.

Efter sommaren och fram till december fortsätter arbetet med pendlingscykelbanan mellan Vågmästareplatsen och Hjalmar Brantingsplatsen.