Spårarbeten påverkar kollektivtrafiken i sommar

Kollektivtrafik · I sommar utförs flera större spårarbeten, som påverkar kollektivtrafiken i olika etapper. Räkna med extra byten och längre restid.

Under sommaren kör kollektivtrafiken med färre turer och då passar man på att rusta upp spåren för ökad säkerhet. I år ställs spårvagnstrafiken in över Hisingsbron och bussar ersätter. Samtidigt pågår ett spårarbete i Brunnsparken som påverkar kollektivtrafiken i etapper fram till augusti.

Som resenär får du räkna med extra byten och längre restid. Sök alltid din resa i appen Västtrafik To Go.

Fler detaljer om hur kollektivtrafiken påverkas under respektive spårarbete finns på Västtrafiks hemsida.

Angered, 9-14 juni

Spårvagnstrafiken (linje 4, 8 och 9) ersätts av buss mellan Gamlestads Torg och Angered centrum. Detta gäller nattetid klockan 22.00-04.00.

Beväringsgatan, 16-20 juni

Spårvagnstrafiken (linje 6, 7 och 11) ersätts av buss mellan Gamlestads Torg och Kortedala/Bergsjön. Detta gäller nattetid klockan 22.00-04.00.

Brunnsparken, 16 juni-4 augusti

Buss- och spårvagnstrafiken påverkas i olika etapper mellan den 16 juni och 5 augusti. Kollektivtrafiken får ändrade körvägar vid Brunnsparken. Vissa linjer får nya hållplatslägen och för några linjer är hållplats Brunnsparken helt indragen.

Hisingsbron, 24 juni-21 juli

Spårvagnstrafiken ställs inte över Hisingsbron och bussar ersätter mellan Nordstan och Hjalmar Brantingsplatsen. Spårvagnslinje X kör mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Länsmansgården. Hållplats Frihamnen dras in helt.

Grönsakstorget, 5 augusti-2 september

Buss- och spårvagnstrafiken får ändrade körvägar vid Grönsakstorget. Hållplatserna Domkyrkan och Grönsakstorget dras in helt.

Elisedal/Liseberg södra, 5-19 augusti

Inga spårvagnar kör mellan Liseberg södra och Mölndal. Buss ersätter mellan Korsvägen och Mölndal. Även linje 86 påverkas i riktning mot Frölunda.