Så tar du dig fram i trafiken under Göteborgsvarvet

Göteborgsvarvet · Göteborgsvarvet den 18 maj fyller våra gator med löpare och publik. En festfylld dag som påverkar framkomligheten i staden. Trafik Göteborg hjälper dig fram.

Lördagen den 18 maj klockan 13.00 är det dags för löparfesten genom staden – Göteborgsvarvet! Med tusentals löpare och hejande publik längs våra gator påverkas trafiken på båda sidor av älven. Räkna med längre promenader, ändrade cykelvägar och om du kan – lämna bilen hemma.

Gator längs bansträckningen stängs av i olika etapper mellan klockan 12.30 och 19.00. Här är tiderna att ha koll på så att du kan planera för hur du bäst tar dig fram i staden.

Åka kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken den 18 maj påverkas mellan klockan 12.30 och cirka 19.15. Även om buss och spårvagn får ändrade körvägar så är det ett bra val för att ta sig fram i trafiken. Räkna med längre restider och sök din resa i appen Västtrafik To Go.

Gratis pendelbussar

Utöver ordinarie kollektivtrafik lördagen den 18 maj, kör gratis shuttlebussar löpare i Göteborgsvarvet till och från loppets olika pendlingsparkeringar. Länk till information om pendelbussarna hittar du under rubriken "Mer information".

Räkna med längre promenader

Under loppet kan du inte passera över bansträckningen i centrum. Du som går hänvisas till gångslussarna längs Östra Hamngatan, Kungsportsplatsen, Kungsportsavenyn och Vasagatan.

Ändrade cykelvägar och dubbelriktad gång- och cykeltrafik

Delar av bansträckningen går längs gång- och cykelbanor. Du som cyklar får då välja en närliggande cykelbana. Tänk på att leda cykeln där det är mycket folk. Under varvsdagen dubbelriktas både gång- och cykeltrafiken över Hisingsbron och Älvsborgsbron.

Hisingsbron dubbelriktas på den östra sidan av bron, då löparna springer på den västra sidan. Från Hisingssidan tar du dig upp på bron via gång- och cykelbanan vid Hjalmar Brantingsplatsen. Det gäller klockan 12.30-18.15.

Älvsborgsbron dubbelriktas för gående och cyklister på brons västra sida, ut mot havet. Gående och cyklister får samsas klockan 09.00- 22.00.

På Trafiken.nu kan du enkelt planera din cykelresa. Här finns information om cykelvägar, cykelparkering, pumpar och även om Styr & ställ.

Bil Håll dig uppdaterad om du tar bilen

Väljer du att trots allt ta bilen är det viktigt att du håller dig uppdaterad om trafikläget. Trafiken.nu-appen ger dig snabbt koll på aktuella händelser i trafiken, avstängningar och var det finns parkeringsmöjligheter.

Längs Göteborgsvarvets bansträckning stängs intilliggande gator av i etapper mellan klockan 12.30 och 19.15. Har du parkerat innanför och längs bansträckningen riskerar du att inte komma därifrån den tid du räknat med. Kika på kartan (under rubriken "Mer information") hur du bäst tar dig fram.

Ta dig fram vid Slottsskogen

Med start och målgång i Slottsskogen är framkomligheten i och kring Slottsskogen väldigt begränsad. Trafikavstängningar vid Slottsskogen sker den 18 maj från klockan 07.00 till 19.00.

Observera att startområdet vid Margretebergsgatan är stängt för genomfart från fredagen den 17 maj klockan 10.00 till söndagen den 19 maj klockan 23.00. Då kan du inte cykla eller köra elsparkcykel genom slottsskogen. Och med tusentals löpare och publik är det även svårt att ta sig fram till fots. Gående och cyklister hänvisas därför till gång- och cykelbanan på den östra sidan av Dag Hammarskjöldsleden – Änggården – Per Dubbsgatan och omvänt.

Trafikpåverkan över broarna

Älvsborgsbron

Från fredagskvällen den 17 maj klockan 22.00 trafikeras Älvsborgsbron med ett körfält i vardera riktningen. Detta gäller fram till den 18 maj cirka klockan 22.00. Trafik på E45 från centrum mot Hisingen får vända i Gnistängsmotet för vidare resa över Älvsborgsbron, då endast ett körfält är öppet mot Hisingen.

Gång- och cykeltrafiken dubbelriktas på den västra sidan av bron ut mot havet.

Hisingsbron

Hisingsbrons gång- och cykelbana dubbelriktas under varvsdagen på brons östra sida, klockan 12.30-18.15. Från Hisingssidan hänvisas gående och cyklister via gång- och cykelbanan vid Hjalmar Brantingsplatsen för att ta sig vidare upp på bron.

Under evenemanget sker heller ingen broöppning av Hisingsbron, från klockan 12.00 till 18.15. Detta gäller för sjötrafik med höjd mer än 12 meter, som inte kan passera bron i stängt läge.

Mer om Göteborgsvarvet och vad som gäller för dig som ska springa hittar du under rubriken "Mer information".

Trafik Göteborg önskar alla löpare lycka till!