Nattavstängningar i flera tunnlar

Tunnlar · Den 13-17 maj pågår nattarbeten i flera av Göteborgs tunnlar, vilket stänger tunnelrör. Trafiken leds om – följ skyltning på plats.

Under vecka 20, den 13-17 maj, utförs installationsarbeten i Lundbytunneln, Götatunneln och Gullbergstunneln kvälls- och nattetid. Under tiden som arbetet pågår stängs tunnelrör och trafiken leds om. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten.

Följande gäller:

Lundbytunneln

Måndag-tisdag 13-14 maj: östergående riktning stängs kl 20.00-05.30.
Tisdag-onsdag 14-15 maj: västergående riktning stängs kl 20.00-05.30.

Trafiken i östergående riktning går mot centrum. Vid avstängning leds trafiken om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Trafiken i västergående riktning går mot Älvsborgsbron. Vid avstängning leds trafiken om till det motsatta röret. Trafiken i östergående riktning mot centrum leds då om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Götaleden – Götatunneln och Gullbergstunneln

Onsdag-torsdag 15-16 maj: västergående riktning stängs kl 21.00-05.30.
Torsdag-fredag 16-17 maj: östergående riktning stängs kl 21.00-05.30.

Trafiken i västergående riktning går mot Järntorget och trafiken i östergående riktning går mot Falutorget. Vid avstängning stängs både Götatunneln och Gullbergstunneln och trafiken leds om på lokala gator mellan Järntorget och Falutorget. Följ orange vägvisning.

Tänk på att det är begränsad framkomlighet i båda riktningar på Stora Badhusgatan – som är en del av omledningsvägen – på grund av vägarbete. Trafiken leds växelvis i ett körfält.

Räkna med längre restider. Var därför ute i god tid och håll dig uppdaterad om det aktuella trafikläget i Trafiken.nu-appen.