Gnistängstunneln stängs helt nattetid

Tunnlar · Den 31 maj stängs Gnistängstunneln helt nattetid och trafiken leds om på lokala gator. Under samma vecka sker avstängningar i fler tunnlar. Räkna med längre restider.

Arbeten ska utföras i Gnistängstunneln den 31 maj mellan klockan 00.00 och 05.00. Detta innebär att tunneln stängs helt under dessa timmar och trafiken hänvisas med orange skyltning via Fågelvägen och Torgny Segerstedtsgatan. Följ skyltning på plats.

På grund av omledningen får du räkna med längre restider. Var därför ute i god tid.

Under samma vecka – natten den 27-28 maj mellan klockan 21.00 och 05.30 – stängs Götatunneln och Gullbergstunneln i riktning mot Järntorget. Trafiken leds om på lokala gator mellan Järntorget och Falutorget. Följ orange vägvisning.