Biltrafik påverkas i höjd med Stenpiren

Stora Badhusgatan · Den 6-27 maj leds biltrafiken växelvis i ett körfält på Stora Badhusgatan i höjd med Stenpiren. Tänk på detta när du planerar din resa.

Ett fjärrvärmearbete ska utföras på Stora Badhusgatan i höjd med Stenpiren mellan den 6 och 27 maj, vilket påverkar biltrafiken dygnet runt.

Länk till karta finns under rubriken "Mer information". 

Växelvis trafik

Det som händer är att ett av två körfält stängs och biltrafiken leds växelvis i det öppna körfältet med hjälp av ljussignal.

Buss- och spårvagnstrafiken som trafikerar hållplats Stenpiren påverkas inte av arbetet utan går som vanligt. Samma gäller för gång- och cykeltrafiken.

Omledningsväg när Götatunneln stängs

Värt att nämna är också att Stora Badhusgatan är en av omledningsvägarna när Götatunneln stängs nätterna den 15-16 och 16-17 maj klockan 21.00 och 05.30. Därmed blir det ovanligt mycket trafik på Stora Badhusgatan dessa nätter än vad det brukar vara.