Tunnelrör stängs nattetid

Tunnlar · Natten den 19-20 juni stängs Tingstadstunneln helt och trafiken hänvisas till andra älvförbindelser. Räkna med längre restider. Under samma vecka påverkas trafiken i fler tunnlar.

Under vecka 25, den 17-24 juni, utförs underhållsarbeten i Götatunneln, Gullbergstunneln, Gnistängstunneln, Lundbytunneln och Tingstadstunneln kvälls- och nattetid. Under tiden som arbetet pågår stängs tunnelrör och trafiken leds om. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten.

Följande gäller:

Götaleden – Götatunneln och Gullbergstunneln

Måndag-tisdag 17-18 juni: östergående riktning stängs kl 21.00-05.30.
Tisdag-onsdag 18-19 juni: östergående riktning stängs kl 21.00-05.30.
Onsdag-torsdag 19-20 juni: östergående riktning stängs kl 21.00-05.30.
Söndag-måndag 23-24 juni: östergående riktning stängs kl 21.00-05.30.

Trafiken i östergående riktning går mot Falutorget. Vid avstängning stängs både Götatunneln och Gullbergstunneln och trafiken leds om på lokala gator mellan Järntorget och Falutorget. Följ orange vägvisning.

Gnistängstunneln

Måndag-tisdag 17-18 juni: norrgående riktning stängs kl 20.00-05.30.

Trafiken i norrgående riktning går mot centrum. Vid avstängning blir trafiken dubbelriktad i det motsatta tunnelröret.

Lundbytunneln

Tisdag-onsdag 18-19 juni: västergående riktning stängs kl 20.00-05.30.

Trafiken i västergående riktning går mot Älvsborgsbron. Vid avstängning leds trafiken om till det motsatta röret. Trafiken i östergående riktning mot centrum leds då om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Tingstadstunneln

Onsdag-torsdag 19-20 juni: båda rören stängs kl 22.00-05.00.

Tingstadstunnelns båda rör stängs och trafiken hänvisas till andra älvförbindelser.

Räkna med längre restider. Var därför ute i god tid och håll dig uppdaterad om det aktuella trafikläget i Trafiken.nu-appen.