Trafiken vid Eketrägatans hållplats leds om

Hisingen · Från den 24 juni till 16 augusti utförs ett vägarbete vid korsningen Fyrväpplingsgatan/Sotérusgatan. Bil- och kollektivtrafik leds förbi med ett körfält öppet i varje riktning.

Ett vägarbete ska utföras i korsningen Fyrväpplingsgatan-Sotérusgatan i höjd med hållplatsen och knutpunkten Eketrägatan, från den 24 juni klockan 07.00 till den 16 augusti klockan 16.00.

Trafiken leds förbi arbetet

Arbetet i korsningen utförs i etapper där trafiken kommer att ledas förbi pågående arbete med minst ett körfält öppet i varje riktning. Räkna därför med långsamt gående trafik och något längre restid. 

Kollektivtrafiken tar sig fram under arbetsperioden även om in- och utfarten vid hållplatsen Eketrägatan tillfälligt kan påverkas. Var därför ute i god tid och sök din resa i appen Västtrafik To Go för information om din resa.

Gående och cyklister

Även korsningens övergångsställen kommer att stängas av i etapper. Gång- och cykeltrafiken hänvisas då till närliggande övergångsställe. Följ lokal skyltning på plats.

Karta över arbetsområdet och var trafiken påverkas hittar du under rubriken "Mer information."