Nattavstängningar i flera tunnlar

Tunnlar · Natten den 26-27 juni stängs Tingstadstunneln helt och natten den 27-28 juni stängs Marieholmstunneln helt. Trafiken leds om. Under samma vecka påverkas trafiken i fler tunnlar.

Under vecka 26, den 24-28 juni, utförs arbeten i Gnistängstunneln, Tingstadstunneln, Marieholmstunneln, Götatunneln och Gullbergstunneln kvälls- och nattetid. Under tiden som arbetet pågår stängs tunnelrör och trafiken leds om. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten.

Följande gäller:

Gnistängstunneln

Måndag-tisdag 24-25 juni: södergående riktning stängs kl 20.00-05.30.
Tisdag-onsdag 25-26 juni: norrgående riktning stängs kl 20.00-05.30.

Trafiken i södergående riktning går mot Frölunda och trafiken i norrgående riktning går mot centrum. Vid avstängning blir trafiken dubbelriktad i det motsatta tunnelröret.

Götaleden – Götatunneln och Gullbergstunneln

Måndag-tisdag 24-25 juni: västergående riktning stängs kl 21.00-05.30.
Tisdag-onsdag 25-26 juni: västergående riktning stängs kl 21.00-05.30.
Onsdag-torsdag 26-27 juni: västergående riktning stängs kl 21.00-05.30.
Torsdag-fredag 27-28 juni: västergående riktning stängs kl 21.00-05.30.

Trafiken i västergående riktning går mot Järntorget. Vid avstängning stängs både Götatunneln och Gullbergstunneln och trafiken leds om på lokala gator mellan Järntorget och Falutorget. Följ orange vägvisning.

Tingstadstunneln

Onsdag-torsdag 26-27 juni: båda tunnelrören stängs kl 22.00-05.00.

Tingstadstunnelns båda rör stängs och trafiken hänvisas till andra älvförbindelser.

Marieholmstunneln

Torsdag-fredag 27-28 juni: båda tunnelrören stängs kl 22.00-05.00.

Under tiden som arbete utförs stängs båda tunnelrören och trafiken leds om till andra älvförbindelser.

Räkna med längre restider. Var därför ute i god tid och håll dig uppdaterad om det aktuella trafikläget i Trafiken.nu-appen.