Avstängningar i flera tunnlar nattetid

Tunnlar · Natten den 13-14 juni stängs Marieholmstunneln helt och trafiken hänvisas till andra älvförbindelser. Under samma vecka sker nattavstängningar i fler tunnlar.

Under vecka 24, den 11-17 juni, utförs underhållsarbeten i Lundbytunneln, Götatunneln, Gullbergstunneln och Marieholmstunneln kvälls- och nattetid. Under tiden som arbetet pågår stängs tunnelrör och trafiken leds om. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten.

Följande gäller:

Lundbytunneln

Tisdag-onsdag 11-12 juni: östergående riktning stängs kl 20.00-05.30.

Trafiken i östergående riktning går mot centrum. Vid avstängning leds trafiken om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Götaleden – Götatunneln och Gullbergstunneln

Onsdag-torsdag 12-13 juni: västergående riktning stängs kl 21.00-05.30.
Söndag-måndag 16-17 juni: östergående riktning stängs kl 21.00-05.30.

Trafiken i västergående riktning går mot Järntorget och trafiken i östergående riktning går mot Falutorget. Vid avstängning stängs både Götatunneln och Gullbergstunneln och trafiken leds om på lokala gator mellan Järntorget och Falutorget. Följ orange vägvisning.

Marieholmstunneln

Torsdag-fredag 13-14 juni: båda tunnelrören stängs kl 22.00-05.00.

Under tiden som arbete utförs stängs båda tunnelrören och trafiken leds om till andra älvförbindelser.

Räkna med längre restider. Var därför ute i god tid och håll dig uppdaterad om det aktuella trafikläget i Trafiken.nu-appen.

Glöm inte att det råder begränsad framkomlighet i Gnistängstunneln den 6-10 juni. Mer information om detta hittar du under rubriken ”Mer information”.