Trafiken vid Lindholmsallén påverkas igen

Hisingen · Från mitten av februari leds trafiken i Lindholmsallén om. Bil- och kollektivtrafiken får samsas i busskörfältet och du får räkna med längre restider under rusningstid.

I Lindholmsallén på Hisingen pågår arbeten inför byggandet av en ny spårväg, vilket påverkar trafiken på olika sätt i perioder. Sedan tidigare är det begränsad framkomlighet vid rondellen mellan Lindholmsallén och Ceresgatan och nu är det dags för nästa steg.

I mitten av februari startar ledningsarbeten i olika delar av Lindholmsallén som påverkar samtliga trafikslag dygnet runt i upp till tio veckor framöver. Du som kör eller åker kollektivt i området kan behöva räkna med att det kan uppstå köer, särskilt i rusningstid, och att resan därför tar längre tid än vanligt.

Bil och buss delar körfält

Det som händer är att från den 15 februari stängs en del av allén, i höjd med hållplatsen Lindholmen, för trafik i riktning mot Frihamnen. Det innebär att bil- och kollektivtrafiken får samsas i busskörfältet från hållplats Lindholmen fram till Götaverksgatan (tung trafik leds i busskörfältet ända fram till Regnbågsgatan). Trafiken till och från Lindholmspiren får följa skyltning och släpps fram med hjälp av ljussignal.

Från den 19 februari stängs en del av allén i motsatt riktning, på sträckan mellan Pumpgatan och Regnbågsgatan. Även där får bil- och kollektivtrafiken samsas i busskörfältet.

Gång- och cykeltrafiken leds om förbi arbetsområdena – följ skyltning.

Förändringar i kollektivtrafiken

Under den här perioden får vissa busslinjer ändrade körvägar, sök din resa i appen Västtrafik To Go för mer information.

 

Länk till karta finns under rubriken "Mer information".