Trafik leds om vid Redbergsplatsen nattetid

Spårarbete · Den 25 februari till 15 mars pågår ett spårarbete vid Redbergsplatsen på vardagar nattetid. Under vissa nätter kan man inte köra åt alla håll och bil- och busstrafiken leds om.

På grund av ett spårarbete råder begränsad framkomlighet kring Redbergsplatsen på vardagar mellan den 25 februari och 15 mars klockan 21.00-06.00.

Avstängning åt vissa håll

Under vissa av dessa kvällar och nätter kan inte bil- och busstrafiken köra åt alla håll vid Redbergsplatsen. Nätterna den 5-8 mars försvinner möjligheten att köra vänsterut mot Örngatan och omledning sker via Härlandavägen, Stockholmsgatan och Ånäsvägen.

Nätterna den 11-15 mars stängs relationen mot Härlandavägen och trafiken leds om via Ånäsvägen och Stockholmsgatan. Följ skyltning på plats.

Sök din resa i kollektivtrafiken i Västtrafik To Go – där ser du bussens ändrade körväg.

Om du är gångtrafikant får du räkna med kortare omledning.

Länk till karta hittar du under rubriken "Mer information".