På- och avfart till Götatunneln vid Järntorget stängs i år

Masthuggskajen · I slutet av sommaren stängs på- och avfarten till och från Götatunneln i Järntorgsmotet. Trafiken leds om och restiden ökar. Orsaken är byggnationen av Masthuggskajen.

Bygget av den nya stadsdelen Masthuggskajen – som sträcker sig från Järntorget till kanten av Stigberget – pågår för fullt. Arbetet har under de senaste åren bland annat påverkat trafiken runt Järntorget och via Masthamnsbron, som ligger mellan Stenpiren och Danmarksterminalen.

– Vi planerar för att öppna Masthamnsbron för trafik igen i början av 2026, säger Fredrik Wiman, projektledare på Göteborgs Stad.

Trafiken leds om och restiden ökar

I slutet av sommaren sker nya större trafikförändringar – då kring Järntorgsmotet.

– Vi ska däcka över på- och avfarten till och från Götatunneln i Järntorgsmotet för att skapa plats för en ny park – Järnvågsparken. Därför måste vi stänga dessa anslutningar, säger Fredrik Wiman och fortsätter:

– För att säkerställa framkomligheten för trafiken när ramperna är avstängda kommer vi att bygga en tillfällig rondell i korsningen till Emigrantvägen. Vi passar även på att göra andra arbeten i motet för att undvika att behöva påverka trafiken längre fram.

Länk till karta hittar du under rubriken "Mer information". 

Avstängningarna gör att du varken kommer att kunna köra till eller från Götatunneln via Järnvågsgatan i Järntorgsmotet.

Du som kommer från Götatunneln och ska till Järntorget får köra vidare på Oscarsleden och vända i Fiskhamnsmotet. För dig som ska från Järntorget och ner i Götatunneln gäller omledning via Första Långgatan eller Värmlandsgatan beroende på vilket håll du kommer ifrån.

Ökad trafik i Fiskhamnsmotet

– Därmed blir det ökad trafik i Fiskhamnsmotet och på lokalgatorna och man får räkna med längre restider, säger Fredrik Wiman.

För att underlätta situationen i Fiskhamnsmotet kommer trafiken från Stenafärjorna på Emigrantvägen att ledas västerut på Oscarsleden vid Fiskhamnsmotet. Detta är alltså i riktning mot Älvsborgsbron och därifrån får du sedan ta dig vidare till något av nästkommande mot.

Länk till karta hittar du under rubriken "Mer information". 

Gång- och cykeltrafiken kommer att kunna passera utanför arbetsområdet i stort sett i samma sträckning som idag.

Redan i vår sker förändringar i Järntorgsmotet då Emigrantvägen stängs västerut och därmed enkelriktas i riktning mot centrum. Trafiken mot exempelvis Stenaterminalen hänvisas då till Fiskhamnsmotet. Orsaken är ledningsarbeten för den nya halvön som ingår i projekt Masthuggskajen.

Samtliga av dessa trafiklösningar gäller fram till hösten 2025.

Hela Masthuggskajen planeras stå klart 2030.

Göteborgs Stads information om byggnationen av Masthuggskajen hittar du under rubriken "Mer information".