Körfält stängs nära Sahlgrenska

Guldhedsgatan · Den 29 februari-8 mars stängs ett körfält norrut i korsningen Guldhedsgatan-Medicinaregatan nära Sahlgrenska. Bilar och bussar får samsas i det öppna körfältet.

Ett beläggningsarbete ska utföras i korsningen Guldhedsgatan-Medicinaregatan, som ligger mellan Sahlgrenska och Wavrinskys plats.

Arbetet pågår från den 29 februari klockan 09.00 till den 8 mars klockan 16.00. Under den här tiden stängs ett körfält i korsningen Guldhedsgatan-Medicinaregatan i riktning mot Wavrinskys plats. Därmed får bil- och busstrafiken samsas i det öppna körfältet.

Detta innebär också att trafiken från Ehrenströmsgatan mot Wavrinskys plats får väva ihop med trafiken från Sahlgrenska-hållet.

Gång- och cykeltrafiken samt spårvagnstrafiken påverkas inte av arbetet.

Länk till karta hittar du under rubriken "Mer information".