Gårdamotet stängs för trafik till och från E6

E6/Gårda · Den 9-11 mars stängs av- och påfarterna till och från E6 vid Gårdamotet. Trafiken hänvisas till Ullevimotet eller Örgrytemotet.

Ledningsarbeten ska utföras vid Gårdamotet och därför stängs av- och påfarterna till och från E6. Detta sker från den 9 mars klockan 08.00 till den 11 mars klockan 05.00. Under tiden hänvisas trafiken till något av de intilliggande moten – Ullevimotet eller Örgrytemotet (se karta).

Samtidigt påverkas gång- och cykeltrafiken på Fabriksgatan som leds om förbi arbetsområdet i höjd med rondellen vid Gårdamotet. Gående hänvisas till trottoaren på motsatt sida av gatan medan cykeltrafiken får samsas med biltrafiken i körfältet.

Länk till karta finns under rubriken "Mer information".