Växelvis trafik på Gullbergs Strandgata

Gullbergsstrand · Den 22 april-3 maj stängs ett körfält på Gullbergs Strandgata på bron över Tingstadstunneln och trafiken regleras med ljussignal. Gång- och cykeltrafiken kommer fram via det stängda körfältet.

Ett fjärrvärmearbete ska utföras på Gullbergs Strandgata i höjd med Tingstadstunnelns mynning mellan den 22 april och 3 maj.

Under den här perioden stängs ett av två körfält och bil- och busstrafiken leds växelvis med hjälp av ljussignal. Håll koll på köer i realtid i Trafiken.nu-appen. Om du åker buss är det appen Västtrafik To Go som gäller för information om eventuella förseningar.

Gång- och cykeltrafiken leds förbi arbetsområdet via det stängda körfältet.

Länk till karta hittar du under rubriken "Mer information".