Trafiken i flera tunnlar påverkas nattetid

Tunnlar · Mellan den 15 och 19 april påverkas flera av Göteborgs tunnlar av nattarbeten. Tunnelrör stängs och trafiken leds om. Följ skyltning på plats.

Under vecka 16, den 15-19 april, utförs underhållsarbeten i Gnistängstunneln, Lundbytunneln, Gullbergstunneln och Götatunneln kvälls- och nattetid. Under tiden som arbetet pågår stängs tunnelrör och trafiken leds om. Följ skyltning på plats och respektera hastigheten.

Följande gäller:

Götaleden – Götatunneln och Gullbergstunneln

Måndag-tisdag 15-16 april: östergående riktning stängs kl 21.00-05.30.
Torsdag-fredag 18-19 april: västergående riktning stängs kl 21.00-05.30.

Trafiken i västergående riktning går mot Järntorget och trafiken i östergående riktning går mot Falutorget. Vid avstängning stängs både Götatunneln och Gullbergstunneln och trafiken leds om på lokala gator mellan Järntorget och Falutorget. Följ orange vägvisning.

Gnistängstunneln

Tisdag-onsdag 16-17 april: norrgående riktning stängs kl 20.00-05.30.

Trafiken i norrgående riktning går mot centrum. Vid avstängning blir trafiken dubbelriktad i det motsatta tunnelröret.

Lundbytunneln

Onsdag-torsdag 17-18 april: västergående riktning stängs kl 20.00-05.30.

Trafiken i västergående riktning går mot Älvsborgsbron. Vid avstängning leds trafiken om till det motsatta röret. Trafiken i östergående riktning mot centrum leds då om via Yrvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan.

Räkna med längre restider. Var därför ute i god tid och håll dig uppdaterad om det aktuella trafikläget i Trafiken.nu-appen.