Körfält stängs på Göteborgsvägen

Göteborgsvägen · Den 8-12 april stängs ett körfält på Göteborgsvägen söderut i höjd med Bifrostgatan. Tänk på detta när du planerar din resa.

Ett fjärrvärmearbete ska utföras på Göteborgsvägen i höjd med Bifrostgatan från den 8 april klockan 07.00 till den 12 april klockan 16.00.

Under den här perioden stängs ett av två körfält på Göteborgsvägen i södergående riktning strax före rondellen Bifrostgatan/Ågatan, se karta. Detta innebär att all trafik får samsas i det öppna körfältet.

Den begränsade framkomligheten kan tidvis orsaka köer och du som bilist och resenär i busstrafiken får räkna med längre restider. Information om eventuella förseningar i kollektivtrafiken hittar du i appen Västtrafik To Go.    

Gång- och cykeltrafiken påverkas inte av arbetet.

Länk till karta hittar du under rubriken "Mer information".