Buss och bil samsas på Örgrytevägen

Korsvägen · Den 20 april till 5 maj får bil- och busstrafiken dela körfält på Örgrytevägen mellan Korsvägen och Liseberg. Detta kan leda till begränsad framkomlighet och köer.

På grund av ett pågående spårarbete vid Korsvägen påverkas bil- och busstrafiken på Örgrytevägen, på sträckan mellan Lisebergs entré och Korsvägen.

Mellan den 20 april och 5 maj stängs ett av två körfält i höjd med Liseberg i riktning mot Korsvägen. Samtidigt flyttas busstrafiken tillfälligt ut i de allmänna körfälten och får därmed samsas med biltrafiken, i ett körfält i varje riktning. Detta kan leda till köer och begränsad framkomlighet.

Åker du kollektivt kan du hålla koll på eventuella förseningar i appen Västtrafik To Go.

Spårvagnstrafiken samt gående och cyklister påverkas inte.

Länk till karta finns under rubriken "Mer information".