Begränsningar på Gamlestadsvägen

Gamlestaden · Den 15 april till 20 juni pågår ledningsarbeten på delar av Gamlestadsvägen norrut, vilket stänger ett körfält. Räkna med stundtals längre restider.

Ett ledningsarbete ska utföras på Gamlestadsvägen norrut mellan rondellen Ånäsvägen-Gamlestadsvägen och Byfogdegatan den 15 april till 20 juni.

Under den här perioden påverkas bil- och busstrafiken genom att ett av två körfält stängs etappvis på sträckan. På grund av den begränsade framkomligheten finns det stundtals risk för köer. Håll koll på eventuella förseningar i kollektivtrafiken i appen Västtrafik To Go.

Gång- och cykeltrafiken kommer fram via det avstängda körfältet.

Länk till karta hittar du under rubriken "Mer information".