Arbeten stänger körfält på Hjalmar Brantingsgatan

Hisingen · Den 27-28 april pågår portalarbeten som stänger körfält på Hjalmar Brantingsgatan i höjd med Frihamnsmotet. En riktning i taget påverkas – räkna med stundtals köer.

Portalarbeten ska utföras på Hjalmar Brantingsgatan i höjd med Frihamnsmotet den 27-28 april, vilket innebär att körfält stängs i en riktning i taget.

Länk till karta hittar du under rubriken "Mer information".

Detta gäller i detalj:

 – Från den 27 april klockan 15.00 till senast midnatt är endast ett av tre körfält öppet på Hjalmar Brantingsgatan österut mellan Brantingsmotet och Frihamnsmotet.

Notera att det sedan tidigare endast är ett körfält öppet på Hjalmar Brantingsgatan österut – via en parallell väg – från Frihamnsmotet mot Hisingsbron. Detta på grund av arbeten med den nya spårvägen mellan Lindholmen och Frihamnen.

Artikel om detta hittar du under rubriken "Mer information".

– Från den 28 april klockan 13.00 till senast midnatt gäller samma trafiklösning som ovan men med skillnaden att det är trafiken västerut som påverkas.

Gång- och cykeltrafiken påverkas inte utan kommer fram som vanligt.

Håll koll på trafiken i appar

På grund av den begränsade framkomligheten finns det stundtals risk för köer och längre restider. Håll koll på köer i Trafiken.nu-appen och eventuella förseningar i kollektivtrafiken i appen Västtrafik To Go.