Angeredsbron stängs nattetid

Angered · Natten den 23-24 april stängs Angeredsbron och Gårdstenstunneln för biltrafik. Trafiken leds om – räkna med längre restid.

På grund av bro- och tunneltvätt stängs Angeredsbron och Gårdstenstenstunneln för biltrafik i båda riktningar natten mellan den 23 och 24 april.

Avstängningen gäller från klockan 22.00 till 05.00 och trafiken hänvisas till Marieholmstunneln eller Jordfallsbron. Detta innebär en lång omväg så räkna med längre restider och se till att vara ute i god tid.

Kollektivtrafiken och utryckningsfordon kommer att släppas fram. Gång- och cykeltrafiken påverkas inte.