Nattarbeten på väg 650

Stenungsund · Den 10 oktober till slutet av november görs nattliga beläggningsarbeten på väg 650 mellan Spekeröd och Lyckorna. Trafiken leds förbi arbetsområdet med hjälp av vakt.

Sedan skredet vid Stenungsund har trafiken ökat på väg 650 som går parallellt med den sträcka av E6 som är avstängd. För att rusta upp vägen ska det göras ett beläggningsarbete med start den 10 oktober.

Körfält stängs

Arbetet pågår under vardagsnätter klockan 21.00-05.00 och kommer att utföras i etapper, med start på sträckan mellan Spekeröd och strax norr om Ucklum. Detta beräknas ta ungefär två veckor, därefter fortsätter arbetet mellan Ucklum och Lyckorna.

Trafiken påverkas genom att ett körfält stängs förbi arbetsområdet (max en kilometer i taget) och trafiken släpps fram med hjälp av vakt. När arbete sker på den sista sträckan kan sänkt hastighet gälla under dagtid. Var uppmärksam, följ skyltning och räkna med att resan kan ta lite längre tid än vanligt.

Hela arbetet ska vara färdigt i slutet av november.

E6-trafiken leds om via E45

Du som kör i området, tänk på att trafiken från E6 i första hand rekommenderas att köra via E45 och väg 44, som är den uttalade omledningsvägen medan E6 är avstängd.