Nattarbete påverkar trafiken på Gustaf Dalénsgatan

Hisingen · Nätterna den 21-29 september utförs beläggningsarbeten på Gustaf Dalénsgatan, vilket gör att bil- och kollektivtrafiken leds om då gatan stängs för genomfartstrafik.

Under vardagsnätterna den 21 september till 29 september ska ny asfalt läggas på Gustaf Dalénsgatan på Hisingen. Arbetet pågår från klockan 20.00 till klockan 05.00 och utförs i etapper på sträckan mellan Solventilsgatan och Tuvevägen. Under pågående arbete stängs vägen för genomfartstrafik med störst trafikpåverkan på bil- och kollektivtrafik.

Biltrafiken hänvisas välja andra vägar medan kollektivtrafiken får ändrade körvägar. Sök din resa i Västtrafiks app To Go för att se hur din resa påverkas.

Gång- och cykelbanorna längs med Gustaf Dalénsgatan är öppna som vanligt men gående kan få en längre promenad. Det beror på att övergångsställen stängs över Gustaf Dalénsgatan när arbeten pågår.

Länk till karta hittar du under rubriken "Mer information".