Gullbergs Strandgata stängs för genomfart

Gullbergsstrand · Den 15-18 september och 29 september-2 oktober stängs Gullbergs Strandgata för genomfartstrafik på bron över Tingstadstunnelns mynning.

Under renoveringen av Tingstadstunneln görs fjärrvärmearbeten som påverkar trafiken på Gullbergs Strandgata. Det innebär att Gullbergs Strandgata stängs för genomfartstrafik på bron över Tingstadstunnelns mynning under två helger.

Detta gäller den 15-18 september från fredagen klockan 22.00 till måndagen klockan 05.00, samt den 29 september -2 oktober från fredagen klockan 05.00 till måndagen klockan 05.00. Under den andra helgen stängs även Tingstadstunneln helt för trafik – mer info om detta kommer inom kort.

Trafiken leds om

Vid det första tillfället då Gullbergs Strandgata stängs kan gång- och cykeltrafiken passera men däremot inte biltrafiken, som hänvisas till alternativa vägar. Vid det andra tillfället leds samtliga trafikslag om. Följ skyltning på plats!

Du som ska till någon av adresserna i området får tänka på att välja rätt väg beroende på vart du ska – Marieholmsgatan eller Falutorgsmotet. Åker du kollektivt kan du söka din resa i appen Västtrafik To Go.

Länk till karta hittar du under rubriken "Mer information".