Detta händer i Göteborgstrafiken i höst

Trafik · Trafik Göteborg ger dig koll på de trafikhändelser som kan påverka din resväg under hösten.

I Göteborg pågår flera större bygg- och underhållsprojekt – så som renoveringen av Tingstadstunneln, byggnationen av Västlänken och byggnationen av Masthuggskajen vid Järntorget.

Med så mycket igång samtidigt är det oundvikligt att du som trafikant påverkas. För att du lättare ska få en överblick har Trafik Göteborg gjort en lista över höstens mest trafikpåverkande arbeten. På så sätt kan du planera bästa resesätt och färdväg för dig – oavsett om du kör, går, cyklar eller åker kollektivt.

Notera att informationen endast är övergripande och fler detaljer om respektive händelse kommer i separata nyheter när det närmar sig. Dessutom är uppgifterna preliminära och kan komma att ändras.

Helgavstängning av Tingstadstunneln under hösten

Fredagen den 29 september klockan 22.00 till måndag 2 oktober klockan 05.00 stängs Tingstadstunneln och E6 helt för trafik mellan Gullbergsmotet och Ringömotet. Orsaken är ett tätningsarbete i tunneln. Det gör att även Gullbergs Strandgata som passerar ovanför tunneln stängs för all trafik. Under avstängningen leds trafiken om via Marieholmstunneln och Älvsborgsbron. Renoveringen av Tingstadstunneln pågår fram till våren 2024, och innebär att endast ett körfält är öppet i varje riktning för trafiken längs E6.

Helgarbeten på Göteborgs Central stoppar tågtrafiken

På grund av ställverksarbete på Göteborgs Central ställs samtliga tåg till- och från Göteborg in på olika sträckor under olika tider under helgen 6-9 oktober. Arbetet kommer att påverka all tågtrafik där resenären hänvisas till ordinarie linjetrafik eller ersättningsbussar på hela eller delar av sträckan. Kontakta ditt tågbolag för att se hur din resa påverkas.

Avstängningen vid Södra Sjöfarten ger köer i Centralenområdet

Delar av Södra Sjöfarten är avstängd sedan i våras och trafiken dubbelriktas på Norra Sjöfarten. Med begränsad framkomlighet i Centralenområdet skapar detta en del köer i rusningstid. Detta gäller framför allt trafik vid Stadstjänarebron, Hisingsbron mot centrum och Stationsmotet. Du som kör från Hisingen och inte har en målpunkt i Centralenområdet kan med fördel välja en annan älvförbindelse än Hisingsbron. Trafiklösningen gäller till 2025.

Arbeten med Eriksbergsmotet stänger delar av Inlandsgatan

Mitten av oktober stängs delar Inlandsgatan för biltrafik på sträckan mellan rondellen Gropegårdsgatan/Inlandsgatan och Herkulesgatan. Det går därför inte att nå Lundbyleden den vägen eller tvärt om. Under hösten utförs även sprängningsarbeten i höjd Inlandsgatan, vilket gör att trafiken i området stängs kortare perioder. Från hösten 2024 kommer trafiken mellan Inlandsgatan och Lundbyleden gå via Eriksbergsmotet.

Arbeten med nya spårvägen leder om trafiken vid Lindholmsallén

Arbetet med nya spårvägen på Lindholmen tar fart i höst och fram till slutet av december är det begränsad framkomlighet vid rondellen mellan Gamla Ceresgatan och Lindholmsallén. Det gör att trafiken i området leds om på olika sätt. Den nya spårvägen ska kopplas ihop med befintliga spår på Hisingsbron och planeras vara färdig vid årsskiftet 2025-2026.

Ny cirkulationsplats påverkar trafiken på Kongahällavägen

Ljuskorsningen i Säve centrum, vid Kongahällavägen-Säve Stationsväg ska byggas om till en cirkulationsplats. Genomfartstrafiken på Kongahällavägen kommer periodvis släppas fram växelvis med hjälp av trafiksignal och nedsatt hastighet. Räkna med stundtals köer. Även en ny gång- och cykelbana ska byggas mellan Säve Stationsväg och Kornhallsvägen. Följ skyltning på plats. Arbetet pågår till mars 2024

Fortsatt omledning av trafiken på Första Långgatan

Under hösten fortsätter arbetena mellan Johannesplatsen och Masthuggstorget på Första Långgatan. Det gör att bil- och cykeltrafiken från Johannesplatsen mot centrum leds om via Andra Långgatan och Masthuggstorget. Mot Stigberget är det endast biltrafiken som leds om via Masthamnsgatan. Följ skyltning på plats. Den nya hållplatsen vid Masthuggstorget väntas klar i december.

Två av tre trafikplatser är klara på Hisingsleden

Efter att det nya Volvomotet på Hisingsleden öppnat i september återstår arbetet med det nya Björlandamotet. Arbetet med det nya motet ligger väl till i tidplanen med endast några mindre trafikförändringar under hösten då cirkulationsplatserna färdigställs. 

Fortsatt omledning för delar av trafiken i Kungsstensmotet

Trafiken vid Kungsstensmotet har påverkats på olika sätt under året och bron över Västerleden i Kungsstensmotet är fortfarande avstängd för biltrafik. Trafiken hänvisas via Gnistängsmotet till slutet av december, då arbetet med bron över motet väntas klart.