Risk för köer på E20 vid Ånäsmotet

E20 · Den 25 oktober till 8 december begränsas antalet körfält på E20 från Ånäsmotet till Munkebäcksmotet. Räkna med köer i eftermiddagstrafiken.

Sedan februari i år pågår arbeten med bullerskydd vid Ånäsmotet längs E20. För att de återståeende arbetena ska kunna utföras på ett säkert sätt behöver man stänga ett körfält på E20 österut, mellan Ånäsmotet och Munkebäcksmotet. Detta sker med start den 25 oktober klockan 21.00 och pågår till den 8 december.

Ett körfält stängs

För E20-trafiken innebär detta att endast ett körfält är öppet på en sträcka i höjd med Ånäsmotet, och därefter tre öppna körfält istället för fyra fram till Munkebäcksmotet. Avfarten mot Munkebäck påverkas inte.

Detta kan skapa köer, främst under eftermiddagarnas rusningstrafik. Räkna därför med något längre restid. För att hålla dig uppdaterad om trafikläget kan du kolla i appen Trafiken.nu innan du sätter dig i bilen.

Håll koll i To Go-appen

När det gäller busstrafiken så kan den drabbas av förseningar på grund av köer i området. Håll koll på din resa och eventuella förändringar i appen Västtrafik To Go.

Länk till karta finns under rubriken "Mer information".