Hur sköts vägarna på vintern?

Vintertrafik · Nu sjunker temperaturerna och snabba väderomslag kan orsaka halka och besvärligt väglag. Men redan under hösten finns beredskap för att hålla gator och vägar snö- och halkfria.

Under vinterhalvåret är halka och besvärligt väglag något som alla trafikanter behöver vara beredda på. Men även om det har snöat eller är halt ska du kunna ta dig fram i staden och på vägarna. Trafik Göteborg reder ut vem som ansvarar för snöröjning och halkbekämpning.

Vem skottar var?

Ja, det beror på vad det är för typ av väg.

På större vägar och genomfartsleder, till exempel E6, riksväg 40, väg 155 och Älvsborgsbron, ansvarar Trafikverket för snöröjning och halkbekämpning. Trafikverkets entreprenörer ska ha full kapacitet för vinterväghållning mellan den 1 oktober och 30 april.

Göteborgs Stad sköter om kommunala vägar, gator, hållplatser och de flesta gång- och cykelbanor. Mellan den 15 oktober och 15 april har staden full beredskap att hantera snö och halka.

Enskilda vägar som ofta ligger utanför tättbebyggt område kan skötas av till exempel vägföreningar eller enskilda personer.

Fastighetsägare ansvarar för gångvägar och trottoarer som ligger inom 1,2-10 meter från tomtgränsen.

Flis och salt vid halka

Halka kan uppstå av olika anledningar under vintersäsongen. På Göteborgs gator sker halkbekämpningen främst med hjälp av flis (krossad sten). På huvudvägar, cykelvägar och vägar med kollektivtrafik används ofta salt. Är det kallare än fem minusgrader används torrsalt eller flis istället.

Vilka vägar plogas först?

På de statliga vägarna prioriteras vinterväghållning på olika sätt beroende på vilken klass vägen tillhör. Vägar med mycket trafik har högre krav och där plogas det när det har kommit några centimeter snö. På vägar med mindre trafik är kraven lägre och där kan ett par centimeter snö få ligga kvar efter avslutat snöfall.

När det snöar i Göteborg ska större vägar, hållplatser och vissa gång- och cykelbanor vara skottade senast sex timmar efter att det slutat snöa. Men om det kommer mycket och ihållande snö får man räkna med att snöröjningen tar längre tid än så.

Under rubriken "Mer information" hittar du användbara länkar till Trafikverket och Göteborgs Stad information om vinterväghållning och snöröjning.